Caint Tuismitheora (Parent Talk)

Tá athléimneacht ar cheann de na bronntanais is mó is féidir linn a thabhairt dár leanaí. Ní mór dúinn na scileanna a theastaíonn uathu a threalmhú agus a bheith rathúil, in ainneoin deacrachtaí agus constaicí an tsaoil.Scrúdaíonn an chaint seo léargais agus taighde ar athléimneacht, chomh maith le 8 scileanna praiticiúla athléimneachta agus bealaí chun iad a fhorbairt i leanaí.

Resilience is one of the greatest gifts we can give our children. We need to equip them with the skills they need to flourish and thrive, despite the difficulties and obstacles of life. This talk explores insights and research on resilience, as well as 8 practical resilience skills and ways to develop them in children.

Le d’áit a chur in áirithe ar an gcúrsa seo cuir glaoch nó téacs ar (To book your place on this course please call or text) Elaine (HSCL) ar 086 1285581.