Rogha Ábhair Bliain 5 2022/2023

Anseo gheobhaidh tú na sonraí ar fad atá uait chun tacú leat do rogha ábhair don Ardteist a dhéanamh. Ba chóir féachaint ar na físeanna, léigh an eolas agus cómhrá a bheith ann sa bhaile roimh aon cinneadh a dhéanamh. Beidh oíche eolais ann chun deis a thabhairt aon ceisteanna atá agat a chur orainn.

Here you will find all the details that will help you make your subject choices for Leaving certificate. We recommend watching the videos, reading the information and having conversations around which subjects might suit you best. There will also be an information session to have any questions answered. 

Eolas Ginéarálta / General information

Eolas faoi na hábhair / Subject information

Is é an Aoine 29 Aibreáin an sprioc chun na rogha ábhair a thabhairt dúinn.

Friday 29th April is the deadline for inputting subject choices on Vsware.