Bord bainistíochta

Is fochoiste de Bhord Oideachais Oiliúna Chorcaí é Bord Bainistíochta an choláiste.
The college Board is a sub-committee of Cork Education and Training Board.

Bord Bainsitíochta 2020-2024

  • Máire Bn Uí Bhriain (BOOC) – Cathaoirleach
  • Tadhg Ó Laighin (Runaí)
  • Amy Ní Laoire (Runaí Taifeadtha)
  • Louise Nic Roibeáird (Múinteoir)
  • Pádraig Gúl (Múinteoir)
  • Susan Burke Trehy (Tuismitheoir)
  • Peadar O Fionnagáin (Comhphobal)

Tuairiscí Aontaithe an Bhoird /
Reports from Board of Management