Curaclam

An tSraith Shóisearach

Ábhair na Sraithe Sóisearaí
 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Stair
 • Tíreolas
 • Eolaíocht
 • Corpoideachas
 • Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
 • Creideamh
 • Litearthacht
 • Drámaíocht
Rogha Ábhair
 • Fraincis / Spáinnis
 • Eac Bhaile
 • Staidéar Gnó
 • Ceol
 • Ealaín
 • Líníocht Grafaic
Déanann gach dalta dhá ghearrchúrsa:
 1. Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil.
 2. Sínis nó Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha nó Corpoideachas

Idirbhliain

Eolas faoi chlár na hIdirbhliana i gColáiste Daibhéid

Ardteistiméireacht

Cuirtear ábhair ar fáil don Ardteistiméireacht de réir éileamh na ndaltaí orthu agus ag brath ar achmhainní na scoile. Tá na hábhair seo ar fáil i mbliana :

Gheobhaidh daltaí agus tuismitheoirí leabhrán agus iad ag tabhairt faoi roghnú ábhair.

Muinteoirí Ranga

An Chéad Bhliain

 • 1A Maigh Eo – P. Gúl
 • 1B Longfort – L NicRoibeáird
 • 1C Ciarraí – E. Ní Mháirtín

An Dara Bliain

 • 2A Gaillimh – S Ní Chonchúir
 • 2B An Lú – R de Nuinseann
 • 2C Ros Comáin – C Ní Dhonnaile.

An Tríú Bliain

 • 3A Laois – A Ní Mhurchú 
 • 3B Cill Chainnigh – C Breathnach

An Idirbhliain

 • 4A Doire – S O Finn
 • 4B Ard Mhacha – N Uí Chraith

An Cúigiú Bliain

 • 5A An Mhí – D O Teangana
  5B An Iarmhí – J Ní Laoire

An Séú Bliain

 • 6A – An Clár – R Ní Mhuircheartaigh