Imeachtaí na Seachtaine / Upcoming Events 6/2/2024

6-2: Cuireadh tús le Réamhscrúduithe don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht. 7-2: Lucht na hIdirbhliana ag bualadh le Seán O’Mahony, Bainisteoir Acmhainne san Ostán Maldron. Is chun nasc níos fearr a chruthú idir gnóthlachtaí is scoileanna an chúis leis an gcuairt sin. Beidh grúpa eile ann ar an Aoine. 8-2: Beidh roinnt de 4ú Bliain […]

Imeachtaí na Seachtaine / Upcoming Events 6/2/2024 Read More »

Eolaí Óg 2024

B’iontach an tacaíocht a thug tuismitheoirí ár nEolaithe Óga an tseachtain seo caite i mBaile Átha Cliath. Bhí sé deas an rannpháirtíocht seo a fheiscint. Is léir go n-oibríonn pobal scoile Choláiste Daibhéid le chéile i gcónaí. Cúis mhór bróid. The support given by the parents of our Young Scientists last week in Dublin was

Eolaí Óg 2024 Read More »

Eolas ón gCoimisiúin Scruduithe dos na daltaí

Sna scrúduithe a bheidh ag teacht aníos, cuirfear beagán leis an gclúdach tosaigh de na freagarleabhair scrúdaithe agus leis an stáiseanóireacht scrúdaithe. Mar a tharla roimhe seo, beidh ar iarrthóirí a scrúduimhir a chur ar fáil ar gach píosa stáiseanóireachta. Chomh maith leis sin, beidh orthu a ndáta breithe iomlán a chur isteach ina mbeidh an bhliain

Eolas ón gCoimisiúin Scruduithe dos na daltaí Read More »

HEAR / DARE consultants available to meet students / parents in person in UCC – Tuesday 16th January @ 4 – 7:30 p.m

Seo roinnt eolais; Is scéim iontrála tríú leibhéal é DARE / HEAR do lucht céimithe scoile a raibh tionchar diúltach ag a míchumais ar a n-oideachas dara leibhéal. Cuireann DARE áiteanna agus pointí laghdaithe ar fáil do lucht céimithe scoile a bhfuil taithí acu ar dhúshláin bhreise oideachais san oideachas dara leibhéal mar gheall ar

HEAR / DARE consultants available to meet students / parents in person in UCC – Tuesday 16th January @ 4 – 7:30 p.m Read More »

Margadh na Nollag

Tá an Nollaig buailte linn, agus bhí lá iontach againn ag ár Margadh na Nollag 2023. Féach ar an bhfíseán ceangailte chun an spraoi go léir a fheiscint. Ár mbuíochas le gach éinne a chabhraigh linn!! https://instagram.com/reel/C0mXQkGqPl6/?igshid=ZDE1MWVjZGVmZQ== Christmas is upon us, and we had a great day at our Christmas Market 2023. Watch the attached

Margadh na Nollag Read More »

App Tozi

App í Tozi a chabhraíonn le déagóiri chun eispéireas níos fearr is níos sláintiúla a fhorbairt sa domhain digiteach. App do dhéagoirí atá á mholadh ag an Ionad frith bhulaíochta i DCU. Tozi – a new app aimed at creating a safer, more positive online space for young people. The app is free and available

App Tozi Read More »