Marie Keating Foundation

Bhí ceardlann againn inné do na daltaí agus na múinteoirí le Marie Keating Foundation. Bhí sé an-suimiúil agus go leor eolais tábhachtach foghlamtha. We had a workshop yesterday for the pupils and teachers with the Marie Keating Foundation. It was very interesting and a lot of important, valuable information was learned by all.

Disability Access Route to Education

Seo roinnt eolais; Is scéim iontrála tríú leibhéal é DARE do lucht céimithe scoile a raibh tionchar diúltach ag a míchumais ar a n-oideachas dara leibhéal. Cuireann DARE áiteanna agus pointí laghdaithe ar fáil do lucht céimithe scoile a bhfuil taithí acu ar dhúshláin bhreise oideachais san oideachas dara leibhéal mar gheall ar mhíchumas. https://ucc.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8026b3a5-18b2-47e2-913b-af2e01017ca7 …

Disability Access Route to Education Read More »

Scrúdú Deiridh AMHARC-EALAÍN na Sraithe Sóisearaí 2024

Is mian linn roinnt eolais atá tábhachtach a chur faoi do bhráid maidir leis na socruithe measúnaithe don tSraith Shóisearach, 2024 – Amharc-Ealaín. Foilsíodh na doiciméid atá sa liosta thíos ar Shuíomh Gréasáin an CSS agus tá siad ar fáil anseo (https://www.examinations.ie/?l=ir&mc=ex&sc=he#VisualArt181) We wish to bring to your attention some important information in relation to the …

Scrúdú Deiridh AMHARC-EALAÍN na Sraithe Sóisearaí 2024 Read More »

Staidéar Iarscoile/ After School Study

Staidéar Iarscoile. Eolas do Thuismitheoirí/do Chaomhnóirí After School Study. Information for Parents/Guardians Tá staidéar iarscoile faoi lán-sheol anois. Is cuid denár gcur chuige chun daltaí a spreagadh chun staidéar a dhéanamh. Ba chóir go mbeadh am caite ag gach dalta ag déanamh dul siar tar éis scoile. Tá tuilleadh eolais sa litir a chuaigh abhaile. …

Staidéar Iarscoile/ After School Study Read More »

Access UCC 

Tá UCC ag eagrú cúrsaí ar líne do dhaltaí atá riachtainisí foghlamtha, nó difríochtaí foghlamtha acu. Thíos sa thábla chíféa an éagsúlacht a bhaineann ann. Is í Deirdre Madden i UCC a eagraíonn na ceardlainne. Access UCC’s Disability Support offers training in assistive technology for secondary school students (and their parents) who have disabilities/learning difficulties. …

Access UCC  Read More »