Marie Keating Foundation

Bhí ceardlann againn inné do na daltaí agus na múinteoirí le Marie Keating Foundation. Bhí sé an-suimiúil agus go leor eolais tábhachtach foghlamtha.

We had a workshop yesterday for the pupils and teachers with the Marie Keating Foundation. It was very interesting and a lot of important, valuable information was learned by all.