Dátaí na mBéaltrialacha

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach as riar, measúnú agus deimhniú na scrúduithe stáit. San áireamh anseo bheadh scrúduithe na hArdteistiméireachta agus na Béaltrialacha. Ó 2022 tá na Béaltrialacha á reáchtáil i rith laethanta saoire na Cásca.  

Is mian le Coimisiún na Scrúduithe Stáit meastóireacht chuimsitheach a dhéanamh ar an athrú seo i gcomhar leis na páirtithe leasmhara ar fad d’fhonn an tionchar a bheadh ag reáchtáil na mBéaltrialacha i rith na Cásca sna blianta amach romhainn a mheas.  

Tá Scoil an Oideachais in Ollscoil na Gaillimhe ag reáchtáil an taighde seo ar son an Choimisiúin. An aidhm atá leis an taighde ná teacht ar thuairimí múinteoirí, tuismitheoirí/caomhnóirí, daltaí agus bainisteoirí scoile. 

Cuirfidh an taighde seo bonn eolais faoin gcomhairle a thabharfar don Aire Oideachas faoi dhátaí na mBéaltrialacha i 2024 agus ina dhiaidh sin. Glac páirt sa suirbhé seo le do thuairimí a roinnt.  

https://nuigalway.questionpro.eu/SECTIMING

Déan teagmháil linn ag soesurvey@universityofgalway.ie má tá aon cheisteanna agat. 

Dates of the Oral Examinations

The State Examinations Commission (SEC) is responsible for the administration, assessment and certification of the state certificate examinations, including the Leaving Certificate Gaeilge and Modern Foreign Languages Oral examinations. Since 2022, these examinations have taken place over the Easter holidays. The SEC are seeking to conduct a more extensive evaluation of the changed delivery timeline with all stakeholders to fully assess the impact of holding the oral examinations at Easter in future years.

The School of Education, at the University of Galway is conducting research on their behalf to enquire into views of the timing of these oral examinations. The research aims to capture the views of teachers, school managements, as well as candidates, parents/guardians. 

This research will help to inform advice to be provided to the Minister for Education on the timing of these examinations in 2024 and beyond. Take the survey by clicking the link below to share your views. 

https://nuigalway.questionpro.eu/SECTIMING

The survey will be open until midnight on Sunday 12th November 2023.

Contact soesurvey@universityofgalway.ie with any further queries.