Táimid roghnaithe do cheardlanna CAPPA

Táimid an-bhuíoch agus bródúil as a bheith roghnaithe ag MTU mar cheann den cheithre scoil a bheidh ag glacadh páirte i gceardlanna CAPPA i mí Mheán Fómhair. Tá na daltaí ag súil go mór leis!!!

CAPPA Receives SFI Discover Funding

We’re very grateful and proud to be chosen by MTU as one of four schools who are taking part in the CAPPA workshops in September. The students are really looking forward to it.