Oíche Oscailte ar Líne
Online Open Evening

Táimid ag obair ar nithe sa bhreis chun a chur leis an Oíche Oscailte Digiteach 2021. Idir an dá linn, bain úsáid as na físeanna agus eolas ó anuraidh chun tuiscint a fháil ar ár scoil.

We are currently working on adding to our resources for our Digital Open Evening 2021. In the meantime please feel free to browse the resources here to see what our school has to offer.

Brú ar na nascanna thíos / Click on the links below

Imeachtaí eis-churaclama sa scoil
Extra curricular activities in the School

Óráid an Phríomhoide | Principal's Address

Táimid ag obair ar plean don Oíche Oscailte 2021. Tá an Óráid ó anuraidh ar fáil thíos mar réamhrá.  Má tá aon ceisteanna faoin ár scoil, seol chuig oifig@colaistedaibheid.ie leis an líne Oíche Oscailte mar teideal. 

We are currently working on our digital open evening for 2021. Last years address is currently available below if you would like to watch this. If you have any questions from the address or in general about the school, please send an email to oifig@colaistedaibheid.ie with Open Evening as the subject.