Oíche Oscailte ar Líne
Online Open Evening

Óráid an Phríomhoide | Principal's Address

Beidh Óráid an Príomhoide ar zoom ar an 7ú Deireadh Fomhair 2021 ag 7pm. Níl aon gá clárú ach ar an oíche brú ar an nasc thíos díreach roimh 7pm.

Ma tá aon ceisteanna agat cuir chuig oifig@colaistedaibheid.ie iad le ‘Oíche Oscailte’ mar ábhar ar. 

The Principal’s Address will be on zoom at 7pm on Thursday 7th of October. There is no need to register, simply click the link below shortly before 7pm on the evening. 

If you have any questions please email oifig@colaistedaibheid.ie with the title ‘Open Evening’.

Brú ar na nascanna thíos / Click on the links below

Imeachtaí eis-churaclama sa scoil
Extra curricular activities in the School

Éist le Iardhaltaí / Listen to our Past Pupils