Oíche Oscailte ar Líne
Online Open Evening

Brú ar na nascanna thíos / Click on the links below

Imeachtaí eis-churaclama sa scoil
Extra curricular activities in the School

Óráid an Phríomhoide | Principal's Address

Beidh Óráid an Phríomhoide ar fáil ag 7pm ar an Déardaoin 8ú Deireadh Fomhair. Brú ar an gcnaipe thíos chun é a fheiscint. Má tá aon ceisteanna faoin ár scoil, seol chuig oifig@colaistedaibheid.ie leis an líne Oíche Oscailte mar teideal. 

The Principal’s address will be available from 7pm on the 8th October. Click the button below to view after this time. If you have any questions from the address or in general about the school, please send an email to oifig@colaistedaibheid.ie with Open Evening as the subject.