Blas de nithe eile a tharlaíonn lasmuigh den seomra ranga.
A small insight into what goes on outside of the classroom.

Seo dalta ag labhairt faoin am atá caite aige ar Comhairle na nDaltaí.

This is a student speaking of his time on the Student Council. 

Seo blas eile don réimse gníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl de gnáth le linn na scoil bliana. 

This is another video showing the wide range of activities that go on here at Coláiste Daibhéid.

Bíonn club díospóireachta ar fáil trí Gaeilge agus Béarla. 

Debating clubs are available in English and Irish after school. 

I 2019 bhuaigh foireann róbatach na scoile ag an Craobh Domhanda a bhí lonnaithe i Detroit. Seo iad ag tabhairt faoin stáitse i Meiriceá.

In 2019 our robotics team won at the World Robotic Championships held in Detroit. This is them on stage in America.

Eolas sa bhreis / Additional Information