Blas de nithe eile a tharlaíonn lasmuigh den seomra ranga.
A small insight into what goes on outside of the classroom.

Seo dalta ag labhairt faoin am atá caite aige ar Comhairle na nDaltaí.

This is a student speaking of his time on the Student Council. 

Bíonn coiste Gaelbhratach againn sa scoil a eagraíonn imeachtaí chun an ghaeilge a chur chun cinn mar teanga sóisialta.

Our Gaelbhratach group plan and organise events that promote the Irish language as a social and informal language in the school. 

Bíonn club díospóireachta ar fáil trí Gaeilge agus Béarla. 

Debating clubs are available in English and Irish after school. 

I 2019 bhuaigh foireann róbatach na scoile ag an Craobh Domhanda a bhí lonnaithe i Detroit. Seo iad ag tabhairt faoin stáitse i Meiriceá.

In 2019 our robotics team won at the World Robotic Championships held in Detroit. This is them on stage in America.

Eolas sa bhreis / Additional Information