Bord bainistíochta

Is fochoiste de Bhord Oideachais Oiliúna Chorcaí é Bord Bainistíochta an choláiste.
The college Board is a sub-committee of Cork Education and Training Board.

Bord Bainsitíochta 2020-2024

  • Máire Bn Uí Bhriain (BOOC) – Cathaoirleach
  • Tadhg Ó Laighin (Runaí)
  • Amy Ní Laoire (Runaí Taifeadtha)
  • Louise Nic Roibeáird (Múinteoir)
  • Pádraig Gúl (Múinteoir)
  • Susan Burke Trehy (Tuismitheoir)
  • Pádraig Ó Briain (Tuismitheoir)
  • Konrad Im (Comhphobal)

Tuairiscí Aontaithe an Bhoird /
Reports from Board of Management


22 Deireadh Fomhar 2020


12 Samhain 2020


3 Mí na Nollag 2020


11 Feabhra 2021


29 Aibreáin 2021


10 Meitheamh 2021


16 Meán Fomhair 2021


11 Samhain 2021


03 Feabhra 2022


07 Aibreáin 2022


14 Meitheamh 2022