colaiste-daibheid-5
"Bí Tuisceanach"
Barr feabhais trí Ghaeilge
VCYJ7777
IMG_3489
IMG_3504
colaiste daibheid
previous arrow
next arrow

Fáilte Go dtí Coláiste Daibhéid

Teachtaireacht ón bPríomhoide

Suite ar bhruach na Laoi i lár na cathrach cuireann Coláiste Daibhéid fáilte roimh dhaltaí, idir chailíní ‘is bhuachaillí, a bhfuil mar sprioc acu oideachas ar ard-chaighdéan a bhaint amach tré mhéan na Gaeilge. Ó 1993 tá forbairt den scoth tagtha ar an bpobal Gaelach seo. Aithníonn an scoil go mbíonn a mbuanna féinig ag gach uile dalta agus déanann sí a seacht ndícheall freastal ar na buanna is na tréithe sin. 

Tá sé mar chúram orainne meas a chothú sna daltaí seo againne, agus deiseanna a thapú dóibh chun barr a gcumais a bhaint amach. Leis an nGaeilge agus cultúr na tíre seo mar bhunchloch dúinne cuirfimid fáilte roimh éinne atá sásta tacú is cur leis an sainspioraid scoile.

Tá súil agam go dtiocfaidh tú ar an eolas atá uait. Tá fáilte romhat dul i dteangbháil linn má tá breis eolais uait.

Beir bua agus beannacht,

Tadhg Ó Laighin
Príomhoide

Situated close to the river Lee in the middle of Cork City, Coláiste Daibhéid welcomes all students, boys and girls, who wish to experience a high standard of education through the medium of Irish. Since 1993 this Irish-speaking community has witnessed fantastic growth and development. The school recognises the individual talents of its students and ensures that these traits are developed through a myriad of different activities and opportunities. 

It is a central responsibility for us in Coláiste Daibhéid to develop respect amongst all the school community, as well as providing opportunities for these students to reach their potential. With Irish and the Irish Culture as the corner-stone of this school we welcome all individuals who are willing to actively support this ethos.

I hope that you find the relevant information you require on this site. You are also welcome to contact the school at any stage should you have other queries.

Nuacht Ó Choláiste Daibhéid
Lean Sinn ar Twitter

G-Suite don Oideachas | G-Suite for Education

Coláiste Daibhéid is a school that uses Google Suite for Education, our students learn how to use the Google Suite for Education.

Bí Linn i gColáiste Daibhéid
Study at Coláiste Daibhéid

Is féidir leat eolas faoin scoil a fháil anseo.
Information on the school and application process can be found here.