Ceardlann Staidéir

Rinne bliain 3 ceardlann staidéir inniu. Cabhróidh sé seo go mór leo agus iad ag ullmhú don tSraith Shóisearach. Eolas ar fáil thíos. Our Third Years did a study workshop today. This will really help and benefit them as they prepare for the Junior Certificate. Information available below https://docs.google.com/presentation/d/1DmEuuDK-Mxp3Ti17xcPUmecD1257KRgq/edit?usp=sharing&ouid=110714767298702556635&rtpof=true&sd=true

Leis an bplé le deanaí mar gheall ar e-toitíní is vápáil 

Leis an bplé le deanaí mar gheall ar e-toitíní is vápáil b’fhéidir go mbeidh fonn ort an t-ábhar a phlé le do dhéagóir. Seo nasc chuig leabhrán ón HSE go bhféadfadh a bheith cabhrach. With the recent discussions about the sale of e-cigarettes and vaping you may be considering having a discussion with your teenager …

Leis an bplé le deanaí mar gheall ar e-toitíní is vápáil  Read More »

Dátaí na mBéaltrialacha

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach as riar, measúnú agus deimhniú na scrúduithe stáit. San áireamh anseo bheadh scrúduithe na hArdteistiméireachta agus na Béaltrialacha. Ó 2022 tá na Béaltrialacha á reáchtáil i rith laethanta saoire na Cásca.   Is mian le Coimisiún na Scrúduithe Stáit meastóireacht chuimsitheach a dhéanamh ar an athrú seo i gcomhar leis …

Dátaí na mBéaltrialacha Read More »

Caint Tuismitheora (Parent Talk)

Tá athléimneacht ar cheann de na bronntanais is mó is féidir linn a thabhairt dár leanaí. Ní mór dúinn na scileanna a theastaíonn uathu a threalmhú agus a bheith rathúil, in ainneoin deacrachtaí agus constaicí an tsaoil.Scrúdaíonn an chaint seo léargais agus taighde ar athléimneacht, chomh maith le 8 scileanna praiticiúla athléimneachta agus bealaí chun iad a …

Caint Tuismitheora (Parent Talk) Read More »

Marie Keating Foundation

Bhí ceardlann againn inné do na daltaí agus na múinteoirí le Marie Keating Foundation. Bhí sé an-suimiúil agus go leor eolais tábhachtach foghlamtha. We had a workshop yesterday for the pupils and teachers with the Marie Keating Foundation. It was very interesting and a lot of important, valuable information was learned by all.