Blog

Ceolchoirm ‘Seo Linn’

Ceolchoirm ‘Seo Linn’

Tháinig an grúpa ceoil Éireananch, ‘Seo Linn’, chuig an scoil Déardaoin 15ú Nollaig chun ceolchoirm a dehineamh dúinn. Tharla sé os comhair na scoile ar fad san Amharchlann Curtis i Scoil Cheoil Chorcaí. Ócáid spraoiúil thaitneamhach a bhí ann dúinn ar fad. Bhí ceoltóirí na scoile ag cleachtadh chuige le roinnt seachtainí anuas agus fuaireadair deis seinnte ar an stáitse le Seo Linn. Bhí baill an ghrúpa an-thógtha le caighdeán an cheoil i gColáiste Daibhéid. Táimid tar a bheith buíoch d’Iníon Uí Bhreacáin as ucht an eagrúcháin ar fad.

The Irish music group ‘Seo Linn’ came to perform in the school on Thursday December 15th 2016. The concert was held in front of the whole school in the Curtis Auditorium in the Cork School of Music. It was a very enjoyable event for us all! Our school musicians had been practicing for weeks beforehand and were very appreciative of their opportunity to perform on stage with Seo Linn. The band members were very impressed with the standard of music in Coláiste Daibhéid. We are very grateful to Iníon Uí Bhreacáin for all her work in organising the event.

2016-12-15 18.29.32

2016-12-19 20.34.03

2016-12-19 20.34.23