Polasaithe

For WebsiteCliceáil anso thíos don Pholasaí atá uait:

Click on the Policy you wish to view from the list below:

Chun Ábhar Scoile a Athrú

Cork ETB Data Protection Policy

Polasaí Clárúcháin

Polasaí Obair Bhaile

Polasaí Úsáide Inghlactha

Frithbhulaíocht na Scoile

Enrolment Policy

Anti-Bullying-Procedures

Acceptable Usage Policy

Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí 2018

Measúnachta Riosca maidir le Cumhdach Leanaí

Child Safeguarding Statement – Translation

Child Safeguarding Risk assessment – Translation

Fógra maidir le athbhreithniú an Bhoird bhainistíochta ar Ráiteas Cumhdach an Linbh 2018