Blog

Torthaí Ardteiste Iontacha!

Torthaí Ardteiste Iontacha!

Comhghairdeachas le Rang na hArdteiste 2016 a fuair torthaí breátha inné, an 17ú Lúnasa. Bíonn barr feabhais á lorg i gcónaí ag ár ndaltaí i gColáiste Daibhéid agus lean an scéal sin i mbliana.
D’éirigh le 21% den bhliainghrúpa níos mó na 500 pointe a fháil (Meán Náisiúnta 2016: 9.9%). D’éirigh le 48% den bhliainghrúpa níos mó ná 400 pointe a bhaint amach (Meán Náisiúnta 2016: 35.4%) agus bhí os cionn 300 pointe ag 83% (Meán Náisiúnta 2016: 61.5%).

Táimid an-bhródúil astu agus a gcuid iarrachtaí thar na blianta a chaitheadair anseo linn. Go n-éirí go geal leo amach anseo!

Congratulations to the Leaving Certificate Class of 2016 who received outstanding results yesterday August 17th. Our students in Coláiste Daibhéid always strive for excellence and this continued with yesterday’s results.

21% of the yeargroup achieved over 500 points (National Average 2016: 9.9%). 48% of the yeargroup achieved over 400 points (National Average 2016: 35.4%), while 83% of the yeargroup achieved over 300 points (National Average 2016: 61.5%).

We are very proud of them and of their efforts during their time here with us. We wish them every success in the future!