Blog

Nuacht ó Chomhairle na nDaltaí

Nuacht ó Chomhairle na nDaltaí

I mbliana tá grúpa an-mhór againn i gComhairle na nDaltaí. Tá Ruairí Ó Cathasaigh (Bl.6) ina Chathaoirleach agus Seán Táth (Bl.5) ina rúnaí. Buailimid le chéile gach Máirt ag am lóin chun rudaí a phlé a bhaineann le saol na scoile agus saol an dalta. Tugann na daltaí moladh faoi rudaí a bheadh cabhrach don scoil maraon le fadhdbanna chuig na cruinnithe chomh maith.
Tá Comhairle na nDaltaí i bhfeighil ar an gcóras glanta sa chlós agus ar na héadaí scoile chomh maith. Bíonn beirt ann roimh am scoile gach maidin chun éadaí scoile a d’fhéadfadh a bheith dearmadta ag daltaí a thabhairt amach ar iasacht.
Eagraíodh Lá Feisitis Bhréige roimh Oíche Shamhna agus beidh Lá na nGeansaithe Nollag á eagrú againn roimh bhriseadh na Nollag. Breathnaigh ar Lá na Bréigéide san fhíseán thíos!

We have a big group on the Student Council this year. Ruairí Ó Cathasaigh (6th Yr) is Chairperson and Seán Táth (5th Yr) is Secretary. We meet at lunchtime each Tuesday to discuss matters of schooling and student life in general. Students bring recommendations as well as difficulties to the meetings.
The Student Council has responsibility for the yard cleaning rota after lunchtimes and also for school uniform. Two students are available before school each day to distribute parts of the uniform that may have been forgotten or mislaid by students.
A Fancy Dress Day was organised before Halloween and we will have a Christmas Jumper Day in the lead up to the Christmas Break. Check out our Fancy Dress Day in the video below!