Blog

Lá Bronnta 2015

Lá Bronnta 2015

Bhí Lá Bronnta 2014/2015 ar siúl in Ostán Clarion ar an 14ú Bealtaine  chun aitheantas a thabhairt dos na h-éachtaí a bhí bainte amach ag daltaí Choláiste Daibhéid i rith na bliana, Chuir ceoltóirí na scoile go mór leis an ócaid tábhachtach seo.    Bronnadh roinnt mhaith duaiseanna  a chuireann gach gné den saol scoile san áireamh. Bronnadh Gradam Daibhéid ar  Ally Nic Gerailt i mbliana. Comghairdeachas leis na daltaí uile, a gcuid tuistí agus muinteoirí as an éacht ata déanta acu.

 

_BMG5797

Bronnann an Príomhoide, an tUasal Ó Laighin, Gradam Éigse ar Antóin Ó Trinlúin. Bhí Olivia Ní Lachtnáin (ar chlé) agus Leah Barbado (ar dheis) ainmnithe chomh maith sa Roinn seo.

 

 

_BMG5800

Bronnann Iníon Uí  Roibéard Gradam na nDán ar Sophie Ní Choinnigh. Ar dheis tá Darragh Mac Cárthaigh a ainmníodh sa Roinn seo leis.

 

_BMG5802

 

Bronnann Iníon Uí Loingsigh Gradam Maitiú ar Madeline Nic Artúin. Ainmníodh Áine de Rís (ar chlé) agus Amy NicUidhir (ar dheis) sa Roinn seo leis.

 

_BMG5805

Bronnann an tUasal Ó Suilleabháin Gradam Uí Shuilleabháin ar Dónal Ó Leannacháin. Ar chlé tá Ruairí Ó Cathasaigh agus ar dheis tá Aindriú Ó Tuirnéir a bhí ainmnithe sa Roinn seo chomh maith.

 

_BMG5811

 

Bronnann Iníon Uí Chathail Gradam Uí Ruairc ar Úna Samuels. Ainmníodh Michaela de hÍde (ar chlé) agus Nessa Wheeler (ar dheis) sa Roinn seo leis.

 

_BMG5823

 

Iníon Ni Mhairtín leis an mbeirt a bhí ainmnithe le haghaidh Gradam Pera Pera. Ar chlé tá Róisín Ní Mhórdha agus ar dheis tá Aaron Ó Donnallán. Bhí an buaiteoir, Bláthnaid Ní Luing as láthair ar an lá.

 

_BMG5828

Bronnann Iníon Uí Roibéard Gradam Sráid an Mhuilinn na Sabhadóirachta Ar an mion-chomhlacht “Tae le Chéile”.Ainmníodh Ciara Ní Chéitinn agus Factóir na Nollag sa Roinn seo chomh maith.

 

_BMG5834

 

Bronnann an tUasal Ó Teangana Gradam Eureka ar Cian Ó hAoláin. Ar chlé tá Zoe Ní Raghallaigh agus ar dheis tá Riain Ó hÉalaithe a ainmníodh sa Roinn seo leis.

_BMG5836

Bronnann Iníon Uí Laoire Gradam na Nua-Aoise ar Nessa Wheeler. Bhí Scott de Baróid (ar chlé) agus Jordan MacCormac Ó Murchú (ar dheis) ainmnithe sa Roinn seo chomh maith.

 

 

_BMG5842

 

Bronnann Bn. Uí Chonbhuí Gradam na Laoi ar Michaela de hÍde. Bhí Aaron Ó Floinn (ar chlé) agus Leah Barbado (ar dheis) ainmnithe sa Roinn seo leis.

 

_BMG5846

Bronnann an Leas Phríomhoide, An tUasal Ó Síodhcháin, Rang na mBliana ar Áth Cliath.  Glacann Abaigh, Captaen Ranga,an bronnadh ar son Áth Cliath. Bhí Ros Comáin agus Ciarraí ainmnithe sa Roinn seo leis.

 

_BMG5849

Bronnann an Leas Phríomhoide, an tUasal Ó Síodhcháin, Gradam Mheithil ar Chaptaen na Peileadóiri fé 18, Dónal Ó Leannacháin. Ainmníodh na daltaí a bhí gafa leis an Scannán Sheapánaigh agus an Fhoireann Rianadóireachta sa Roinn seo leis.

 

 

_BMG5853

Bronnann Bn Uí Dhonnchú Dalta na mBliana, Bliain 1, ar Olivia Ní Lachtnáin.  Ainmníodh Dylan MacSuibhne (ar chlé) agus Sorcha Ní Choiléain (ar dheis) sa Roinn seo leis.

_BMG5855

 

Bronnann Bn. Uí Chonbhuí Dalta na mBliana, Bliain 2, ar Zoe Ní Raghallaigh. Bhí Ben Ó donnalláin (ar chlé) agus Nessa Wheeler (ar dheis) ainmnithe sa Roinn seo leis.

 

 

_BMG5857

 

Bronnann Iníon Uí Loingsigh Dalta na mBliana, Blian 3, ar Áine de Rís. Ainmníodh Rowan Elliot (ar chlé) sa Roibeárd Ó hUideas (ar dheis) sa Roinn seo chomh maith.

 

_BMG5860

Bronnann an Príomhoide, an tUasal Ó Laighin, Dalta na mBliana, Bliain 4, ar Aindriú Tuirnéir. Ar chlé tá Sinéad Ní hÉigeartaigh agus ar dheis tá Roibéard Mac Fheorais a bhí ainmnithe sa Roinn seo chomh maith.

 

_BMG5863

Bronnann Bn. Uí Chraith Dalta na mBliana, Bliain 5, ar Adam Ó Flaitheartha. Ainmníodh Ciara Ní Chéitinn (ar chlé) agus Michaela de hÍde (ar dheis) a ainmníodh san Roinn sin chomh maith.

 

 

 

 

 

_BMG5869

 

Bronnann Iníon Uí Mhaoleoin Dalta na Bliana, Bliain 6, ar Amy Nic Uidhir. Ainmníodh Cian Ó hAoláin (ar chlé) agus Christian Ó Conghaile (ar dheis) sa Roinn seo leis.

 

_BMG5877

 

Bronnann an Príomhoide, An tUasal Ó Laighin, Gradam Daibhéid ar Ally Nic Gearailt.

 

_BMG5886

An Príomhoide agus an Leas Phríomhoide leis na buaiteoirí ar fad.

 

_BMG5791

Ceoltóirí na Dara Bliana.

 

_BMG5882

Ceoltóirí na Cuigiú Bliana

 

_BMG5807

Kelsea agus Ewan a chan dísréad gleoite dúinn.