Blog

Gradam na Scoile 2019

Gradam na Scoile 2019

Bhí céiliúradh Gradam na scoile againn i mbliana ar an 21 Bealtaine. Mar aon le roinnt blianta anuas bhí an tráthnóna againn in Óstán Clayton i gCathair Chorcaí. Bhí múinteoirí, daltaí agus roinnt tuismitheoirí i láthair linn chun aitheantas a bhronnadh air éachtaí na daltaí le linn na bliana. Bhí bliain den scoth ag ár ndaltaí laistigh agus lasmuight den scoil mar sin bhí deacrachtaí móra le roinn cinneadh a dhéanamh. Bhí Máire Bn. Uí Bhriain, Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta i láthair freisin agus bhronn sí a duais fhéin, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’ ar an duine a léirigh an spriorad scoile is fearr le linn na bliana, Dónal O Broin.  Bhronn an Príomhoide, Tadhg Ó Laighin, Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide) ar dhalta Sinsearach i mbliana, Sorcha Ní Choileán. don sár jab atá déanta aici mar cathaoirleach ar Comhairle na nDaltaí. Bhí gearrscannán breá d’imeachtaí na bliana déanta go speisialta ag an bPríomhoide Tánaisteach, Amy Ní Laoire. Chuir ceoltóirí na scoile píosaí breátha fuinneamhacha le chéile, fé stiúr Iníon Ní Mhurchú. Tá liosta na mbuaiteoirí ar fad thíos:

We had our Annual school celebration this year on the 21st May. As with previous years, our celebration afternoon was held in the Clayton Hotel, Cork city.  Cork. Students, teachers and some parents were present with us to give recognition to some of the achievements of our students this year. As a school we have had a very successful year and so it was difficult at times to decide on who to present awards to. Máire Bn. Uí Bhriain, Chairperson of the Board of Management, was also with us. She presented her award, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’, to the person who most embodied the student spirit of Coláiste Daibhéid this year, Dónal O Broin. School Principal, Tadhg Ó Laighin, this year presented Gradam Daibhéid, The Principal’s Award, to Senior student Sorcha Ní Choileán, for her excellent leadership of the Student Council. Deputy Principal, Amy Ní Laoire, created a short film of the year’s highlights especially for the occasion. Our school musicians performed a nice mixture of songs under the direction of Iníon Uí Mhurchú. A list of all winners follows:

Gradam Éigse (Stair/Tíreolas/OSSP): Mallaigh Ní Chaomhánaigh (Bl 4)
Gradam na nDán (Ealaín/Drámaíocht/Filíocht/Ceol): Cormac Towe (Bl 6)
Gradam Maitiú (An Saoránach Is Fearr): Ciara Ní Sheighin (Bl 1)
Gradam Uí Shúilleabháin (Lúthchleasaí na Bliana-Buachaillí): Brian O Néill (Bl 5)
Gradam Uí Ruairc (Lúthchleasaí na Bliana-Cailíní):  Sadhb Nic Carthaigh (Bl 5)
Gradam Pera Pera (Teangacha Iasachta): Leah Barbado (Bl 5)
Gradam Sráid Mhuileann na Sábhadóireachta (Gnó/Fiontraíocht): Cáit Ní Drisceoil (Bl 4)
Gradam Eureka (Eolaíocht/Mata): Cormac Towe (Bl 6)
Gradam na Nua-Aoise (Eac. Bhaile/Graif. Theicniúil):  Alfie O hEarcaigh (Bl 3)
Gradam na Laoi (An Ghaeilge): Jemma Ní Mhurchú (Bl 5)
Rang na Bliana: Dún na nGall (Bl 5)
Gradam Meithil (Grúpa/Foireann Is Fearr): CD Imreoirí – Seaimpíní Domhanda First Lego League
Gradam Uí Bhriain ‘An Tine Bheo’ (Spiorad na Scoile): Dónal O Broin (Bl 2)

Dalta na Bliana 1: Seán Mac Cosgair
Dalta na Bliana 2: Mikaela Ní Mhurchú

Dalta na Bliana 3: Abigail Ní Bhriain

Dalta na Bliana 4: Reece O Cealachán – Bullman
Dalta na Bliana 5: Abbí de hÍde
Dalta na Bliana 6: Marc Nuaman

Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide): Sorcha Ní Choileán (Bl 5)