Blog

Dea-Scéal ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Dea-Scéal ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Dhein Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí bronnadh gradaim ar Daltaí na hArdteiste 2017 ag ócáid speisialta san Óstán Rochestown Park Dé hAoine 26ú Eanáir. Bronnadh gradaim ar chúigear ó Choláiste Daibhéid. Bronnadh Bonn an Bhoird ar Jacques Ó Mordha (613 pointe) agus Colm Ó Murchú (613 pointe). Is é Coláiste Daibhéid an t-aon scoil amháin laistigh de Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí gur bronnadh Bonn an Bhoird ar bheirt dhalta i mbliana – gaisce den chéad scoth! Bronnadh Teastas Éachta Speisialta ar Antóin Ó Trinliún (567 pointe) agus Tríona Ní Bhreacáin (567 pointe) agus fuair Aindriú Ó Tuirneir Aitheantas Dalta na Bliana. Táimid fíor-bhródúil as an gcúigear seo agus guímid gach rath orthu sa todhchaí geal atá rompu. Maith sibh!

Cork Education and Training Board presented awards to the Leaving Certificate students of 2017 at a special function in the Rochestown Park Hotel on Friday, January 26th. Five students from Coláiste Daibhéid were honoured. The Board Medal was awarded to Jacques Ó Mordha (613 points) and Colm Ó Murchú (613 points). We are the only school in Cork ETB with two recipients of the Board Medal this year-an exceptional achievement! Antóin Ó Trinliún (567 points) and Tríona Ní Bhreacáin (567 points) received Special Merit Certificates and Aindriú Ó Tuirnéir received an award for Student of the Year. We are very proud of these students and wish them all the best in the future. Maith sibh!

IMG_5288

IMG_5289