Blog

Cuairt ón Ollamh Andy Wheeler

Cuairt ón Ollamh Andy Wheeler

Tháinig an t-Ollamh Andy Wheeler isteach chun cainte le daltaí ó bhliain 2, 5 agus 6 faoi ghluaiseacht na bplátaí sa tíreolas.  Is Ollamh é Andy i Roinn na Geolaíochta, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Prof. Andy Wheeler came to talk to students in 2nd, 5th and 6th year about plate movement in geography.  Andy is Professor in the Dept. of Geology, UCC.

Oll. Andy Wheeler, Roinn an Geolaíochta UCC le Bl.2, 5,6An t-Ollamh Andy Wheeler ó UCC Tíreolas