Blog

Cóisir na gCártaí Molta 2017

Cóisir na gCártaí Molta 2017

Déardaoin 21ú Nollaig bhí cóisir againn do na daltaí a d’éirigh leo níos mó ná trí chárta molta a aimsiú le linn an chéad téarma. Tugadh cuireadh freisin don 20 dalta nár chaill aon la scoile ó thús na bliana a bheith i láthair ag an ócáid. Táimid thar a bheith bródúil as na daltaí agus ag súil go mór le níos mó sna blianta atá amach romhainn.

On Thursday December 21st 2017 we had a party in the canteen for those students who earned more than three ‘cártaí molta’ during the first term. We also invited the 20 students who have not missed a day of school since the beginning of the year. We are very proud of these students and look forward to welcoming many more at these events in the years ahead.

Mol an Óige agus Tiocfaidh Sí!

GQIB6407

GYPG8970

QVWZ7094

RKGU1282

UEQH8213