Blog

Bronnadh Speisialta ó Ard-Mhéara Chorcaí

Bronnadh Speisialta ó Ard-Mhéara Chorcaí

Bhí tionól uile-scoile speisialta againn ar an 15ú Bealtaine chun slán a rá le ‘Na Laochra’ agus iad ag taisteal go dtí an Ungáir. D’fhreastal Ard-Mhéara Chorcaí, Cllr. Tony Mac Gearailt agus Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta, Máire Bn. Uí Bhriain, ar an ócáid. Labhair an tArd-Mhéara linn mar gheall ar an bród atá ag muintir Chorcaí orainn agus sinn ag imeacht go Debrecen ar son na hÉireann. Bhronn sé Teastas Speisialta ar an bhfoireann ó Mhuintir na Cathrach ag guí gach rath orthu sa First Lego League Invitational. Bronnadh Teastais Éachta orthu ón scoil freisin.

We had a special whole-school assembly on May 15th last to say goodbye to ‘Na Laochra’ before they flew to Hungary. The Lord Mayor of Cork, Cllr. Tony Fitzgerald and the Chairperson of the Board of Management, Máire Bn. Uí Bhriain, attended the assembly. The Lord Mayor spoke to us about the pride the people of Cork have in us as we leave for Debrecen to represent Ireland. He presented the team with a Special Certificate on behalf of the People of Cork City wishing us every success in the First Lego League Invitational. They were also presented with certificates of achievement from the school.

We also received letters and good wishes from the following individuals and groups and we thank them most sincerely for their support:

An Taoiseach, Leo Varadkar TD
An Tánaiste, Simon Coveney TD
An tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD
Donnchadh Ó Laoghaire TD agus iar-dhalta Choláiste Daibhéid
Mícheál Martin TD
Michael McGrath TD
Cork City FC
Cumann Lúthchleas Gael Chorcaí
An tEaspag Paul Colton (Eaglais na hÉireann)
An tEaspag John Buckley (Eaglais Chaitliceach)
Cllr. Des Cahill
Anna Geary
Daithí Ó Sé
An Saol Ó Dheas, Raidió na Gaeltachta

Cert2

IYVA5557

JFCJ1034

NBDX9949

NHLK1601

OGNQ6772

RRLP0830