Blog

Blitz Camógaíochta Thar Barr!

Blitz Camógaíochta Thar Barr!

D’eagraíomar Bltz Camógaíochta i Raonaithe Nemo Dé Máirt 28ú Márta 2017. Roinneadh ina dhá leath é, Rannóg na nGaelscoileanna agus Rannóng na nGaelcholáisti ‘s Scoileanna Gaeltachta. Tháinig foirne chugainn ó Ghelsoil Pheig Sayers, Gaelscoil na Dúglaise, Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa agus Gaelscoil Uí Dhrisceoil, Gaelscoil Mhacan agus Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa. Bhí ár gcairde ó Choláiste Ghobnatan, Baile Bhúirne, Gaelcholáiste Charraig Ui Leighin, Gaelcholáiste Mhuire AG, Gaelcholáiste San Nioclás, Port Láirge agus Gaecholáiste Choilm, Baile an Choilligh linn chomh maith. B’iontach an ócáid í agus ba bhinn an fhuaim an Ghaeilge ar an bpáirc imeartha! Ár mbuíochas don Phríomhoide, Máistir Ó Laighin agus Iníon Uí Mhurchú as ucht an eagrúcháin ar fad. Táimid thar a bheith buíoch freisin do chailíní na tríú bliana a chabhraigh linn ar an lá. Maith sibh go léir!

We organised a Camogie Blitz in Nemo Rangers on Tuesday, March 28th 2017. It was spilt in to two sections, Gaelscoileanna and Gaelcholáistí/Gaeltacht Schools. Teams came to us from Gaelscoil Pheig Sayers, Gaelscoil na Dúglaise, Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa and Gaelscoil Mhacan and Gaelscoil Uí Dhisceoil. Our friends from Coláiste Ghobnatan, Ballyvourney, Gaelcholáiste Charraig Ui Leighin, Gaelcholáiste Mhuire AG, Gaelcholáiste San Nioclás, Waterford and Gaecholáiste Choilm, Ballincollig took part in the secondary school blitz. It was a wonderful occasion and the sound of the Irish language on the Camogie pitch was to be savoured on the day! Out thanks to our Principal, Máistir Ó Laighin and Iníon Uí Mhurchú for all the organisation. We are also very grateful to our Third Year girls who helped us on the day. Well done to all!

20170328_113853

20170328_114009

GS Dúglaise

GS Uí Dhrisceoil