Blog

Torthaí Ardteiste 2017 den scoth!

Torthaí Ardteiste 2017 den scoth!

Comhghairdeachas le Rang na hArdteiste 2017 a fuair torthaí breátha inniu, an 16ú Lúnasa. Bíonn barr feabhais á lorg i gcónaí ag ár ndaltaí i gColáiste Daibhéid agus lean an scéal sin i mbliana.
Chomhghairdeachas mór le Colm Ó Murchú agus Jacques Ó Mórdha a d’éirigh leo 613 pointe an duine a fháil.
D’éirigh le 22% den bhliainghrúpa níos mó na 500 pointe a fháil (Meán Náisiúnta 2016: 9.9%). D’éirigh le 62% den bhliainghrúpa níos mó ná 400 pointe a bhaint amach (Meán Náisiúnta 2016: 35.4%) agus bhí os cionn 300 pointe ag 75% (Meán Náisiúnta 2016: 61.5%).

Táimid an-bhródúil astu agus a gcuid iarrachtaí thar na blianta a chaitheadair anseo linn. Go n-éirí go geal leo amach anseo!

Congratulations to the Leaving Certificate Class of 2016 who received outstanding results today August 16th. Our students in Coláiste Daibhéid always strive for excellence and this continued with yesterday’s results.
A vey warm congratulations to Colm Ó Murchú and Jacques Ó Mórdha who both achieved 613 points.
22% of the yeargroup achieved over 500 points (National Average 2016: 9.9%). 53% of the yeargroup achieved over 400 points (National Average 2016: 35.4%), while 75% of the yeargroup achieved over 300 points (National Average 2016: 61.5%).

We are very proud of them and of their efforts during their time here with us. We wish them every success in the future!

20170816_085706

AT2017