Bord Bainistíochta an Choláiste

Buckingham

Is fo-choiste de Boird Oideachais agus Oilliúna Chorcaí é Bord Bainistíochta an Choláiste.
The college Board is a sub-committee of Cork Education and Training Board.

Bord Bainsitíochta 2015-2019:

Máire Bn Uí Bhriain (BOOC) – Cathaoirleach

Séan Ó Finn (Múinteoir) – Leas-Chathaoirleach

Cllr. Chris O Leary (BOOC)

Julia Ní Laoire (Múinteoir)

Una Clarke (Tuismitheoir)

Myles Corcoran (Tuismitheoir)

Matthias Jauch (Comhphobail)

Áine Ní hEalaí (BOOC)

Máiréad Ní Mhaolaín (Comhphobail)

Pól Ó Ruiséal (Comhphobail)

T. Ó Laighin (Rúnaí)

A. Ní Laoire (Rúnaí Taifeada)