Teagmháil

Coláiste Daibhéid,
Teach Buckingham,
Sráid Mhuileann na Sábhadóireachta,
Corcaigh

T: 021 4917733
R: oifig@colaistedaibheid.ie
S: www.colaistedaibheid.ie

Uaireannta Oifige na Scoile don Phobail

Luain/Monday/Lundi: 9.00-12.30 agus 2-4.00

Máirt/Tuesday/Mardi: 9.00-12.30 agus 2-4.00

Ceadaoin/Wednesday/Mercredi: 9.30-12.30

Deardaoin/Thursday/Jeudi 9.00-12.30 agus 2-4.00

Aoine/Friday/Vendredi: 9.30-12.30

Seo na h-amanta ina bhfuil rúnaí ar fáil chun glacadh le foirmeacha, airgid nó gnó scoile eile. Is nós é sa scoil seo coinne a shocrú roimh ré má tá sé ar intinn ag tuismitheoir/caomhnóir bualadh leis an bPríomhOide, an leas-phríomhOide nó Múinteoir ar bith.

The Office is open to accept forms, money etc from the public on the days and times above. It is the practice in this school that a parent or guardian who wishes to meet a member of staff  would do so by appointment.

Website Privacy Statement

Website cookie Policy


Foirm Teaghmháil

Aimn*

Ríomhphost *

Abhar*

Do Teachtaireacht


Suíomh


View Larger Map