Blog

Tráth na gCeist Staire

Tráth na gCeist Staire

Ghlac daltaí ón tríú bliain páirt i dTráth na gCeist Staire an HTAI (Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann). Bhí daichead sé foireann san iomaíocht. Bhí na ceisteanna bunaithe ar chúrsa staire bhliain a haon, dó agus a trí agus ba iontach an dul siar é don Teastas Sóisearach. Triail ceann tú féin, bunaithe ar chúrsa staire bhliain a dó. Ceist: Cén racghrúpa Breatanach atá ainmnithe i ndiaidh duine a chruthaigh druilire síol le linn na Réabhlóide Thionsclaíoch (freagra ag deireadh an ailt seo). Bhain na cailíní an-taitneamh as an eispéaras. Freagra na ceiste: Jethro Tull

IMG_6183

TnaG Staire2