Blog

Athoscailt 2017 Reopening

Athoscailt 2017 Reopening

Dé Máirt 29ú Lúnasa:
9.30-12.30: Bliain 1
1.45-3.45: Bliain 3,5,6 (1.45-2.25: Múinteoir Ranga; 2.25-3.45: Gnáthranganna)

Dé Céadaoin 30ú Lúnasa:
9.00: Bliain 1,3,5,6 (Gnáthranganna)
9.00: Bliain 2 (9.00-9.40: Múinteoir Ranga; 9.40-1.15: Gmáthranganna)
9.30: Idirbhliain (9.30-11.00: Ionduchtú; 11.15-1.15: Gnáthranganna)

Beidh gnáthranganna ó 9.00 Déardaoin 31ú Lúnasa ar aghaidh.

Tuesday August 29th:
9.30-12.30: First Years
1.45-3.45: 3rd/5th/6th Years (1.45-2.25: Múinteoir Ranga; 2.25-3.45: Normal classes)

Wednesday August 30th:
9.00: 1st/3rd/5th/6th Years (Gnáthranganna 9.00-1.15)
9.00: 2nd Years (9.00-9.40: Múinteoir Ranga; 9.40-1.15: Normal classes)
9.30: Transition Years (9.30-11.00: Induction; 11.15-1.15: Normal Classes)

Classes for all years continue as normal from 9.00 on Thursday August 31st 2017.

Go n-éiri libh don scoilbhliain nua!