Blog

Scátáil Oighir le Bliain 1 & Meitheal

Scátáil Oighir le Bliain 1 & Meitheal

D’eagraigh Meitheal na Scoile scátáil oighir don Chéad Bhliain ar an 24ú Eanáir 2018. Chuadair go ‘Cork On Ice’ i Rinn Mhachain agus baineadh an-taitneamh as an imeacht. Bhí reimse leathan de thaithí le feiceáil ar an oighir idir iadsan a bhí ag filleadh agus iadsan nár thriaileadair riamh é. Táimid fiorbhuíoch don ghrúpa Meithil as ucht an eagrúcháin agus d’Iníon Uí Chathail agus Máistir Ó Súilleabháin as ucht a bheith linn ar an lá.

The Meitheal Group organised ice-skating for First Years on January 24th 2018. They went to Cork On Ice in mahon Point and a great day was had by all. There was a wide range of experience on the ice in evidence on the day, from those on a return visit to those getting their first taste of the experience. We are very grateful to the Meitheal Team for organising the trip and to Iníon Uí Chathail and Máistir Ó Súillebháin for being with us on the day.

1

5

11

12

IMAG1337

IMAG1349

IMAG1350

IMAG1358