Blog

Bliain 1 i gCaifé Gael Taca!

Bliain 1 i gCaifé Gael Taca!

Bhí maidin bhreá thaitneamhach ag Áth Cliath, Bliain 1 Dé Luain an 9ú Feabhra 2015.  Chuadair siar go Gael Taca le haghaidh Tráth na gCeist agus seisiún sparoi cois Laoi!  Bhaineadair go léir sult agus tairbhe as an imeacht, ach go háirithe an seacláid the a cuireadh ar fáil dúinn sular imíomair, agus táthar ag súil go mór le dul ann arís.  Guímid gach aon rath ar Áine Ní Éalaí, an bainisteoir nua, ina ról agus táimid ag tnúth le obair léi agus lena foireann amach anso.

Our First Year class, Áth Cliath, had a very enjoyable morning on Monday, February 9th 2015.  They went to Caifé Gael Taca for a Tráth na gCeist and a bit of fun as Gaeilge!  Everyone enjoyed it immensely.  The delicious hot chocolate provided at the end was much appreciated!  We send our best wishes to Áine Ní Éalaí, the new manager, in her role and we look forward to working with her and her team in the future.

Tráth na gCeist