Blog

Turas na hIdirbhliana chuig Inis Píc

Turas na hIdirbhliana chuig Inis Píc

Inis Píc (Spike Island)

Chuaigh Daltaí na hIdirbhliana amach go dtí ‘Spike Adventure’ ar Inis Píc ar an 24ú Deireadh Fómhair 2014.  Dheineadair an-chuid

gníomhaíochtaí ann, a chruthaigh obair foirne ina measc.  Bhriseadair gach curriarracht a bhí leagtha síos ag scoileanna eile ar an

gcúrsa, á dheineamh ar an luas céann ná Foireann Iomána Sinsear Chorcaí, 27 nóiméad!  Táthar ag súil le filleadh thar oíche san Athbhliain.

 

Transition Year students went to ‘Spike Adventure’ on Spike Island on October 24th 2014.  They participated in many activities which developed their

Teamwork skills.  They broke all the records set by other shcools on the course, matching the pace of 27 minutes set by the Cork Senior Hurling Team!

It is hoped that they will return for an overnight trip in the New Year.Inis Píc 2Inis Píc 3Inis Píc 4inis Pic 5Inis Píc 6inis Pic 7 Inis Pic 8Inis Píc Bl.4 1