Blog

Nuacht ó Jack agus Jarvis ón Tríú Bliain

Nuacht ó Jack agus Jarvis ón Tríú Bliain

Is é Donncadh Ó Laoghaire ionad Sinn Féin don togcheantar Carraig Uí Laighin-Baile an Chollaigh agus is iar-scoláire de chuid Choláiste Daibhéid é. Ba é an daoine ab óige é d’iarrathóirí Sinn Féin a ghlac pháirt i dtogchán áitiúil ag aois 20. Ar an Máirt, an 9ú Nollaig, tháinig sé chun ár scoile chun labhairt faoina phost agus chun ár gceisteanna a fhreagairt. Seo cuid dár dtionscadal gníomhaíochta don OSSP don Teastas Sóisearach. D’inis sé dúinn cad iad na fadhbanna a láimhseálann sé agus thug sé a thuairim ar ghnéithe eile. Tar éis gach ceann dár gceisteanna a fhreagairt lorg sé ár dtuairimí ar na hábhair éagsúla a bhí pléite. Ar deireadh bhí sé an-sásta tar éis filleadh ar an scoil arís.

Donncadh Ó Laoghaire is the Sinn Féin local area representative for the Carrigaline-Ballincollig electoral area. He was the youngest Sinn Féin candidate that took part in the 2009 local elections at the age of 20. He is also a former student of Coláiste Daibhéid. On Tuesday, the 9th of December, he came to our school to talk to 3rd years about his job and to answer our questions. This was part of our CSPE project for the Junior Cert. He told us what issues he has to deal with and his opinions on various matters. After answering all of our questions, he asked us for our opinions on some of the topics we had talked about. In the end he seemed very happy to have returned to our school.