Blog

Guth an Dalta Beo i gColáiste Daibhéid!

Guth an Dalta Beo i gColáiste Daibhéid!

Tá an scoil páirteach i dtionscadal tras-Eorpach, ‘Guth an Dalta: Droichead chun na Foghlama’. Ghlacamar páirt i gcomhdháil i gCaisleán Átha Cliath Dé Céadaoin 13ú Nollaig 2017. Ócáid fhiúntach ab ea í le rannpháirtíocht inti ónár bpairtnéirí Eorpacha, an Albain, an Ongair agus an tSlóivéin. Dhein an grúpa scoile, An Príomhoide Tánaisteach Máistir Ó Síodhcháin, Máistir Ó Finn, Iníon Uí Loingsigh agus beirt dhalta Abbi de hÍde agus Abaigh Ní Bhriain cur i láthair ag cur síos ar ár gcuid iarrachtaí scoile agus an dul chun cinn atá déanta againn ó thús an tionscnaimh. Leanfar ar aghaidh leis an dea-obair agus sinn ag súil leis an chéad tionól eile lenár gcomhghleacaithe nua!

Coláiste Daibhéid is a participant in a European project, Student Voice The Bridge to Learning. We attended and participated in a conference in Dublin Castle in Wednesday December 13th 2017. It was a very worthwhile experience with contributions from our European partner schools in Scotland, Austria and Slovenia. Our school delegation, Deputy Principal Máistir Ó Síodhcháin, Máistir Ó Finn, Iníon Uí Loingsigh and two Transition Year students Abbi de hÍde and Abaigh Ní Bhriain, gave a presentation detailing our school efforts and progress since beginning to work on the project. The good work will continue as we look ahead to our next engagement with our new colleagues!

IMG_4476

IMG_4497

IMG_4551

Pic1