Blog

Gradaim na Scoile 2018

Gradaim na Scoile 2018

Bhí ócáid uile-scoile an-taitneamhach againn ar an 22ú Bealtaine. Eagraíodh Gradaim na Scoile san Óstán Clayton i gCathair Chorcaí. D’fhreastal na daltaí agus múinteoirí ar fad, chomh maith le roinnt tuismitheoirí uirthi. Bhí Máire Bn. Uí Bhriain, Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta i láthair freisin agus bhronn sí a duais fhéin, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’ ar ghrúpa a léirigh an spriorad scoile is fearr le linn na bliana, an Fhoireann Sacair Fé 19. Táimid thar a bheith buíoch di as ucht an Ghradaim seo a bhunú. Bhronn an Príomhoide, Tadhg Ó Laighin, Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide) ar dhalta Ardteiste i mbliana, Rowan Elliot. Bhí gearrscannán breá d’imeachtaí na bliana déanta go speisialta ag an bPríomhoide Tánaisteach, Pól Ó Síodhcháin. Chuir ceoltóirí na scoile píosaí breátha fuinneamhacha le chéile, fé stiúr Iníon Uí Bhriain. Tá liosta na mbuaiteoirí ar fad thíos:

We had a very enjoyable whole-school occasion on May 22nd. Our Annual School Awards, Gradaim na Scoile, were presented in the Clayton Hotel, Cork. All students and teachers attended, as well as some parents. Máire Bn. Uí Bhriain, Chairperson of the Board of Management, was also with us. She presented her award, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’, to the group who most embodied the student spirit of Coláiste Daibhéid this year, the Under-19 Soccer Team. School Principal, Tadhg Ó Laighin, this year presented Gradam Daibhéid, The Principal’s Award, to Leaving Certificate student Rowan Elliott. Deputy Principal, Pól Ó Síodhcháin, created a short film of the year’s highlights especially for the occasion. Our school musicians performed a nice mixture of songs under the direction of Iníon Uí Bhriain. A list of all winners follows:

Gradam Éigse (Stair/Tíreolas/OSSP): Eadaoin Jauch (Bl.5)
Gradam na nDán (Ealaín/Drámaíocht/Filíocht/Ceol): Emmet Ó Riain (Bl.6)
Gradam Maitiú (An Saoránach Is Fearr): Sorcha Ní Choileáin (Bl.4)
Gradam Uí Shúilleabháin (Lúthchleasaí na Bliana-Buachaillí): Lúcás Towler (Bl.4)
Gradam Uí Ruairc (Lúthchleasaí na Bliana-Cailíní): Leah Barbado (Bl.3)
Gradam Pera Pera (Teangacha Iasachta): Kristina Ní Chruadhclaoich (Bl.6)
Gradam Sráid Mhuileann na Sábhadóireachta (Gnó/Fiontraíocht): Banc na Scoile
Gradam Eureka (Eolaíocht/Mata): Kristina Ní Chruadhlaoich (Bl.6)
Gradam na Nua-Aoise (Eac. Bhaile/Graif. Theicniúil): Áine de Rís (Bl.6)
Gradam na Laoi (An Ghaeilge): Anna Koum (Bl.5)
Rang na Bliana: Sligeach (Bl.1)
Gradam Meithil (Grúpa/Foireann Is Fearr): Na Laochra – First Lego League
Gradam Uí Bhriain ‘An Tine Bheo’ (Spiorad na Scoile): Foireann Sacair Fé 19

Dalta na Bliana 1: Neasa Ní Bhriain
Dalta na Bliana 2: Aindriú Mac Coitir

Dalta na Bliana 3: Katie Ní Drisceoil

Dalta na Bliana 4: Róisín Ní Dheasúnaigh
Dalta na Bliana 5: Erin Nic Suibhne
Dalta na Bliana 6: Thomas Mac Airtiún

Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide): Rowan Elliott (Bl.6)

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Tadhg Ò Laighin, Principal Colàiste Daibhèid, presents Rowan Eliot, 6th year with the Gradam Daibhèid Award. Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Tadhg Ò Laighin, Principal Colàiste Daibhèid, presents Rowan Eliot, 6th year with the Gradam Daibhèid Award.
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 2018 Colàiste Daibhèid Award winners with Tadhg Ò Laighin, Principal, Màire Uì Bhriain, Chairperson Board of Management and Pòl Ò Sìodhchàin, Deputy Principal. Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
2018 Colàiste Daibhèid Award winners with Tadhg Ò Laighin, Principal, Màire Uì Bhriain, Chairperson Board of Management and Pòl Ò Sìodhchàin, Deputy Principal.
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Erin Nic Suibhne, 5th Year Student of the Year and Andrew MacChoitir, 2nd Year Student of the Year, with their awards. Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Erin Nic Suibhne, 5th Year Student of the Year and Andrew MacChoitir, 2nd Year Student of the Year, with their awards.
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Roisin Nì Dheasùnaigh, 4th Year Student of the Year and Càit Nì Drisceoil, 3rd Year Student of the Year, with their awards. Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Roisin Nì Dheasùnaigh, 4th Year Student of the Year and Càit Nì Drisceoil, 3rd Year Student of the Year, with their awards.
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 Thomas MacÀirtàin, 6th Year Student of the Year and Cian Ò Floinn, 1st Year Student of the Year, with their awards. Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
Thomas MacÀirtàin, 6th Year Student of the Year and Cian Ò Floinn, 1st Year Student of the Year, with their awards.
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE. 22/05/2018 2018 Colàiste Daibhèid Student of the Year Award winners, Erin Nic Suibhne, Andrew MacChoitir, Cian O Floinn, Thomas MacAirtain, Roisin Ni Dheasunaigh, Cait Ni Drisceoil, with Tadhg Ò Laighin, Principal, Màire Uì Bhriain, Chairperson Board of Management and Pòl Ò Sìodhchàin, Deputy Principal. Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork. Picture: Jim Coughlan.

REPRO FREE.
22/05/2018
2018 Colàiste Daibhèid Student of the Year Award winners, Erin Nic Suibhne, Andrew MacChoitir, Cian O Floinn, Thomas MacAirtain, Roisin Ni Dheasunaigh, Cait Ni Drisceoil, with Tadhg Ò Laighin, Principal, Màire Uì Bhriain, Chairperson Board of Management and Pòl Ò Sìodhchàin, Deputy Principal.
Colàiste Daibhèid Annual Awards, Gradaim na Scoile, at the Clayton Hotel Cork City, Lapps Quay, Cork.
Picture: Jim Coughlan.