Blog

Gradaim na Scoile 2016

Gradaim na Scoile 2016

Bhí ócáid uile-scoile an-tiatneamhach againn ar an 17ú Bealtaine. Eagraíodh Gradaim na Scoile san Óstán Imperial i gCathair Chorcaí. D’fhreastal na daltaí agus múinteoirí ar fad, chomh maith le roinnt tuismitheoirí. Bhí áthas an domhain orainn fáilte a chur roimh an Uasal Seán Ó Ceallaigh, Ball Phairlimint na hEorpa agus Iar-Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael. Bhí Máire Bn. Uí Bhriain, Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta i láthair freisin agus bhronn sí duais nua, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’ ar dhalta a léirigh an spriorad scoile is fearr le linn na bliana, Ewan Mac Conchra (Bl.6). Táimid thar a bheith buíoch di as ucht an Ghradaim nua seo a bhunú. Bhronn an Príomhoide, Tadhg Ó Laighin, Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide) ar Mhichaela de hÍde (Bl.6). Bhí gearrscannán breá d’imeachtaí na bliana déanta go speisialta ag an bPríomhoide Tánaisteach, Pól Ó Síodhcháin. Chuir ceoltóirí na scoile píosaí breátha fuinneamhacha le chéile, fé stiúr Iníon Uí Bhreacáin. Tá físeán Youtube den cheol thíos chomh maith le liosta na mbuaiteoirí ar fad agus roinnt grianghrafanna.

We had a very enjoyable whole-school occasion on May 17th. Our Annual School Awards, Gradaim na Scoile, were presented in the Imperial Hotel, Cork. All students and teachers attended, as well as some parents. We were delighted to have our special guest in attendance, Mr. Seán Kelly, Member of the European Parliament and Past President of the GAA. Máire Bn. Uí Bhriain, Chairperson of the Board of Management, was also with us. She presented a new award, Gradam Uí Bhriain, ‘An Tine Bheo’, to the student who most embodied the student spirit of Coláiste Daibhéid this year, Ewan Mac Conchra (6th Year). School Principal, Tadhg Ó Laighin, this year presented Gradam Daibhéid, The Principal’s Award, to Michaela de hÍde (6th Year). Deputy Principal, Pól Ó Síodhcháin, created a short film of the year’s highlights especially for the occasion. Our school musicians performed a nice mixture of songs under the direction of Iníon Uí Bhreacáin. A YouTube clip of their performance of Óró ‘Sé Do Bheatha Bhaile’ is below aswell as a list of the awards recipients and some photos:

Gradam Éigse (Stair/Tíreolas/OSSP): Cormac Towe (Bl.3)
Gradam na nDán (Ealaín/Drámaíocht/Filíocht/Ceol): Ewan Mac Conchra (Bl.6)
Gradam Maitiú (An Saoránach Is Fearr): Tríona Ní Bhreacáin (Bl.5)
Gradam Uí Shúilleabháin (Lúthchleasaí na Bliana-Buachaillí): Antóin de Barra (Bl.5)
Gradam Uí Ruairc (Lúthchleasaí na Bliana-Cailíní): Sadhbh Nic Cárthaigh (Bl.3)
Gradam Pera Pera (Teangacha Iasachta): Seán Táth (Bl.4)
Gradam Sráid Mhuileann na Sábhadóireachta (Gnó/Fiontraíocht): Ciara Ní Chéitinn (Bl.6)
Gradam Eureka (Eolaíocht/Mata): Jacques Ó Mórdha (Bl.5)
Gradam na Nua-Aoise (Eac. Bhaile/Graif. Theicniúil): Ailbhe de Sutúin (Bl.6)
Gradam na Laoi (An Ghaeilge): Aaron Ó Donnalláin (Bl.6)
Rang na Bliana: An Clár (Bl.1)
Gradam Meithil (Grúpa/Foireann Is Fearr): Meitheal na Scoile 2015-16
Gradam Uí Bhriain ‘An Tine Bheo’ (Spiorad na Scoile): Ewan Mac Conchra (Bl.6)

Dalta na Bliana 1: Leah Ní Néill
Dalta na Bliana 2: Leah Barbado
Dalta na Bliana 3: Oscar Ó Mórdha
Dalta na Bliana 4: Órla Ní Chearnaigh
Dalta na Bliana 5: Jacques Ó Mórdha
Dalta na Bliana 6: Sandra Ní Anrataigh

Gradam Daibhéid (Gradam an Phríomhoide): Michaela de hÍde (Bl.6)

2016-05-17 12.25.35-1

2016-05-17 13.46.58

2016-05-17 13.47.10

2016-05-17 13.56.29

2016-05-17 13.58.48

2016-05-17 14.02.25

2016-05-17 14.08.06

2016-05-17 14.10.12

2016-05-17 14.12.18

2016-05-17 14.14.15

2016-05-17 14.16.23

2016-05-17 14.24.18

2016-05-17 14.27.46

2016-05-17 14.30.23

2016-05-17 14.53.47

2016-05-17 14.55.31

2016-05-17 14.55.38

2016-05-17 14.57.32

2016-05-17 14.59.54

2016-05-17 15.01.33

2016-05-17 15.03.41

2016-05-17 15.05.42