Blog

Frithbhulaíocht na Scoile

Frithbhulaíocht na Scoile

‘Mar chuid de nár oibre ar an gcóras frith-bhulaiochta sa scoil ta caipéís curtha le chéile I gcomhpháirt leis na daltaí, na múinteoirí agus an Bhord bhainistíochta. Seo an dréacht is deanaí  chun seans a thabhairt do thuismitheoirí a dtuairimí a chur in iúl duinn. D’fhéadfá eolas a chur chugainn nó moltaí tríd an fhoirm ar an suíomh seo.

As part of our work on the school anti-bullying procedures the following document has been put together by students, teachers and the Bord of Management. This draft is now available for comment and suggestion by parents. Any such comments can be emailed directly to the school over the next fortnight, ending 23rd of May.’

Frithbhulaíocht na Scoile – Coláiste Daibhéid – DRÉACHT

Anti-Bullying-Procedures – Coláíste Daibhéid – DRAFT