Blog

Dea-Scéal Ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Dea-Scéal Ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Dhein Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí bronnadh gradaim ar Daltaí na hArdteiste 2015 ag ócáid speisialta san Óstán Rochestown Park Déardaoin, 11ú Feabhra. Bronnadh gradaim ar thriúr ó Choláiste Daibhéid. Bronnadh Teastas Éachta Speisialta ar Bhláthnaid Ní Luing agus Sophie Ní Choinnigh agus fuair Dónal Ó Leannacháin Aitheantas Dalta na Bliana. Táimid fíor-bhródúil as an triúr seo agus guímid gach rath orthu sa todhchaí geal atá rompu. Maith sibh!

Cork Education and Training Board presented awards to the Leaving Certificate students of 2015 at a special function in the Rochestown Park Hotel on Thursday, February 12th. Three students from Coláiste Daibhéid were honoured. Bláthnaid Ní Luing and Sophie Ní Choinnigh received Special Merit Certificates and Dónal Ó Leannacháin received an award for Student of the Year. We are very proud of these students and wish them all the best in the future. Maith sibh!

Bronnadh ETB 2015.16