Blog

Cúrsaí Caide na gCailíní

Cúrsaí Caide na gCailíní

Tá foirne peil na gcailíní ag dul ó neart go neart sa choláiste. Níl aon dabht ach go bhfuil feabhas ollmhór tagtha ar na foirne ó anuraidh. Idir seo agus an Nollaig beidh an fhoireann shinsearach agus an fhoireann shóisearach ag imirt i gcomórtas na Mumhan.
Ó thús na bliana tá thart ar 30 dalta tar éis cluiche a imirt don scoil agus taimíd fíorbhuíoch do gach duine acu as a seacht ndícheall a dheineamh ar son na scoile.
S’iad captaein na foirne ná: Aisling Ní hÉigeartaigh (fé 14), Lily Ní Chonaill (sóisear) agus Holly Ní Chonaill (sinsear).
Tá jab iontach á dhéanamh ag an triúir acu a gcomhimreoirí a spreagadh.

Nóta : Traenail gach Máirt, Nemo, 4-5.

Girls’ Football is going from strength to strength in Coláiste Daibhéid. There is no doubt but that the teams have greatly improved since last year. Between now and Christmas both the senior and junior teams will play in Munster Competition.
Since the beginning of the year over 30 girls have represented the school on the field of play and we are very grateful for their efforts on behalf of the school.
The team captains are: Aisling Ní hÉigeartaigh (U-14), Lily Ní Chonaill (junior) and Holly Ní Chonaill (senior).
All three are doing a wonderful job inspiring their fellow teammates.

Note: Training takes place every Tuesday in Nemo from 4-5.