Blog

CD Factor na Nollag 2014!

CD Factor na Nollag 2014!
Ceolfhoireann na Scoile / The School Orchestra

Ceolfhoireann na Scoile / The School Orchestra

Tharla CD Factor na Nollag in Amharchlann Curtis i gCeolscoil Chorcaí ar an 18ú Nollaig 2014. Chuireamair fáilte chroíúil roimh dhaltaí ó Ghaelscoil Ghort Álainn agus Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa don chéad uair. D’fhreastal daltaí Choláiste Daibhéid ar fad ar an ócáid, ach amháin an tríú bliain a bhí ag obair go dian dícheallach ar thioscnamh eolaíochta ar scoil. Bhí talann den scoth le feiceáil ar an stáitse, le oscailt bhreá bhríomhar ó cheolfhoireann na scoile fé stiúr Iníon Uí Bhreacáin, an múinteoir ceoil. Bhí canadh ó dhaltaí ón gCéad Bhliain go dtí an Ardteist, chomh maith le cuairt ó Dhaidí na Nollag! Chuireadh fáilte roimh Janet Bean Uí Laoghaire, iarmhúinteoir Choláiste Daibhéid, atá ina húdar foilsithe anois, chun sliocht a léamh as a céad leabhar, An Encounter With the Number Twelve. Tháinig buaiteoir CD Factor 2014, Glenn Ó Duinshléibhe, ar ais mar aoi-mholtóir agus chan sé amhrán ag deireadh na hócáide. B’iad buaiteoirí na bliana seo ná 3ú áit: Kiara Nic Aidicín (Bliain 1), 2ú áit: An Séú Bliain (Elf), 1ú Áit: Niamh Nic Ruaidhrí (Bliain 2). Ghabháilimid buíochas le Coiste Eagrúcháin CD Factor (ón Idirbhliain) agus a múinteoir, Iníon Nic Roibeáird. Táimid ag súil go mór le CD Factor 2015 cheana féin!
CD Factor na Nollag took place in the Curtis Theatre in Cork School of Music on the 18th of December 2014. We welcomed pupils form Gaelscoil Ghort Álainn and Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa to the event for the first time. All students of Colásite Daibhéid were present, apart from 3rd years who were diligently working on their science project in school. A vast array of talent was in evidence on stage, with a lively opening by the school orchestra, under the direction of Iníon Uí Bhreacáin, our music teacher. There was much singing by students from 1st Year to 6th Year, as well as an appearance by Santa Claus! Janet Uí Laoghaire, a former teacher in Coláiste Daibhéid who is now a published author, was welcomed back to read from her debut novel, An Encounter With the Number Twelve. The winner of CD Factor 2014, past pupil Glenn Ó Duinshléibhe, was back as a guest judge and performed for us at the end. The prize-winners this year were: 3rd place: Kiara Nic Aidicín (Bliain 1), 2nd Place: 6th Year (with their production of Elf) and 1st Place: Niamh Nic Ruaidhrí (Bliain 2). Our thanks to the Organising Committee (from Transition Year) and their teacher, Iníon Nic Roibeáird. Roll on CD Factor 2015!

An Coiste Eagrúcháin / The Organsiing Committee

An Coiste Eagrúcháin / The Organsiing Committee

Ár bhFir agus Bean Tí! / Our Hosts!

Ár bhFir agus Bean Tí! / Our Hosts!