Blog

Buntáiste Breise na Gaeilge

Buntáiste Breise na Gaeilge

D’fhreastail daltaí na hArdteiste ar Chomhdháil Bhuntáiste Bhreise na Gaeilge le déanaí. Seimineár fostaíochta do dhaltaí meánscoile a bhí ann. Le linn an tseimineáir pléadh na buntáistí breise a thugann an Ghaeilge duit agus tú ag dul i mbun do ghairme beatha. Bhí cur i láthair ó aoichainteoirí éagsúla agus bhí deis ag na daltaí ceisteanna a chur orthu. Ar na haíonna a bhí i láthair bhí Seán Óg Ó hAilpín, Lisa Ní Laoire – iaraisteoir le Ros na Rún (agus iardhalta de chuid Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa), Maeve Quill – léiritheoir sraithe ar Laochra Gael agus GAA Beo agus Adrian Breathnach – príomhoide Ghaelscoil Pheig Sayers.

Ceardlann do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteiste

D’fhreastail daltaí na hArdteiste ar sheó grinn bunaithe ar na fiche sraith pictiúir don bhéaltriail Ghaeilge. Bhí sé bríomhar, barúil agus spreagúil, lán le stíleanna eagsúla dramaíochta, ceol, puipéidí, agus idirghníomhíocht. Spreag na gníomhaíochtaí na daltaí chun labhairt ar bhealach an-spraoiúil agus an-nadúrtha agus ba ullmhúchán maith é.

DSC_0073
936
IMG_0516
IMG_0521
IMG_0524