Tairseach CAO Oscailte/CAO 2023 Portal Open

Má tá tú ag lorg eolais faoin CAO seo an áit dó. Beidh sé usáideadh do dhaltaí is do thuismitheoirí/chaomhnóirí. Tá eolas faoi DARE agus HEAR ann leis. Aon ceisteanna bí ag caint leis an múinteoir Treoir Gairme

The below links will take you to the CAO site and the CAO handbook. It is useful for students as well as parents/guardians. Information on DARE and HEAR applications is also available. Any queries or concerns- contact the guidance counsellor.

https://www.cao.ie/

https://handbook.cao.ie/