Nuachtlitir Scoile – Marta 2021

Tá eagrán 2 do nuachtlitir na scoile foilsithe anois anseo. Is léir go bhfuil raon mór gníomhaíochtaí faoi bhun ag daltaí sa bhaile. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as léamh faoi cúrsaí scoile anseo linn i gColáiste Daibhéid.

Issue 2 of the school newsletter is now available here. It is clear that students are engaging in a wide range of activities from home. We hope you enjoy reading about school events here at Coláiste Daibhéid.