Nuachtlitir Scoile – Feabhra 2021

Le dianghlasáil náisiúnta eile orainn tá sé níos tabhachtaí ná riamh chun a bheith ceangailte le pobail na scoile. Tá nuachtlitir tosnuithe againn chun féachaint siar agus ar aghaidh go dtí an lá go mbeimid suite sa scoil go fisiciúil arís. Leis an méid ann is léir go bhfuil pobal scoile láidir agus dearfach againn. 

Léigh anseo: Nuachtlitir

With another National Lockdown upon us, it is more important than ever to keep a sense of connection amongst the school community. We have started a newsletter to look back and forwards to when we are back together physically in the school. With the amount here, it’s clear that we have a strong and positive school community.

Read here: Newsletter