Imeachtaí na Seachtaine/ Events of the Week 27ú Feabhra

28ú Feabhra

iWish- Cailíní Bliain 4 & 5 imithe chuig BAC don lá- STEM

CAPPA- seachtar ón idirbhliain ag freastail ar sheachtain eolaíochta i MTU (Seachtain ina iomlán)

Trialacha Mata le Cumann Mata na hÉíreann (Bliain 1). Irish Maths Association Examinations -First years

Bliain 4- Lá Innealtóireachta i UCC. Engineering Day in UCC

1/3/2023

Seoladh- Seachtain na Gaeilge sa scoil ag 10.30: Orádaíocht, Ceol, Rince. (Launch of Seachtain na Gaeilge)

Aoi-Chainteoir ón bhFondúireacht Marie Keating- Labhairt faoin Ailse le daltaí ón 1ú go 6ú bhliain (11-1) (Guest Speaker from the Marie Keating Foundation)

2/3/23

Íoga agus conas d’intinn a ullmhú roimh scrúdú ag Bliain 4 go 6. (Yoga and preparation for exams for 4th to 6th year students)

Clib-Rugbaí- Comórtas Idirscoileanna sa TagRugbaí i Raonaithe Nemo- Cailíní & Buachaillí (Inter Schools Tag Rugby Competition in Nemo Rangers- Girls and Boys)

Lá ETB i bPáirc an Chrócaigh. Scoil ainmnithe don ghearrliosta le haghaidh ‘Sar-Mhaitheasa sa GhaelOideachais. (ETB Day in Croke Park. Coláiste Daibhéid is shortlisted for the Excellence in GaelOideachas Award)

3/3/23

Corn Meihua – Foirne Scoile ag glacadh páirt sa chomórtas Sínise i UCC leis an Institiúid Confucius . (Meihua Cup- Chinese language competition in UCC)

Cruinniú le NEPS faoin tógra- Foireann Tacaíocht an Scoláire. (Student Support Team Meeting with NEPS coordinator)

Aoi-Chainteoir- An leas-ÁrdMhéara ar chuairt (Visit by the Deputy Lord Mayor- Cllr Damian Boylan)