Brat Ómra faighte ó Pieta House

Comhghairdeas mór leis an gCoiste Brat Ómra. Bhronn Pieta House an brat seo orthu inniu. Táimid fíorbhródúil astu as ucht an obair go léir atá déanta acu chun an mheabhairshláinte a chur chun cinn i measc pobal na scoile. Ár mbuíochas le Iníon de Nuinseann as ucht a cuid oibre leis an gcoiste 🧘🏼‍♂️🧡🌅

Congratulations to the Amber Flag Committee. Pieta House presented this flag to them today. We’re very proud of them for all the work they have done to promote mental health among the school community. Our thanks to Iníon de Nuinseann for her work with the committee 🧘🏼‍♂️🧡🌅