An Samhradh buailte linn/ Summer Beckons

Faoi dheireadh tá an lá deirneach sroichte ag formhór dos na daltaí. Táimid ag súil go mbeidh saoire spraoiúil, sabhailte acu ar fad. Bhí an bhliain gnóthach, gan trácht ar na seachtainí deirneach agus imeachtaí chuile lá beagnach: dhá chraobh peile shinsir chorcaí (ceann buachaillí, ceann cailíní), dhá thuras go dtí an Ghaeltacht (Bl 4 agus 5), lá na gCairdis, lá Spórt, An Ghradam, Óiche na Séú bliana, Cóisir na ranganna, Cóisir na Seaimpíní, turasanna siúlóide na cathrach is ur uile. I measc ár glcubanna nua bhí an Chlub Maidne agus an Chlub Fichille, a chuaigh taobh le taobh leis an gClub Díospóireachta, leis an gClub Griangrafadóireachta agus leis an gClub Róbataice. Bhí raidhse spóirt ann freisin – Cispheil, Sacar, Haca, Camógaíocht, Peil, Iomáint, Tras Tíre agus Luthchleasaíocht. Bhí ceachtanna rothair fiú!. Cheana féin táimid ag féachaint ar aghaidh chuig an bhliain seo chugainn agus sinn ag súil le turas thar lear, Ceoldráma, club obair bhaile, staidéar iarscoile, agus an leabharlann bheo. Coiméad súil amch do litir an tseachtain seo chugainn leis an t-eolas is chuí ann.Thugamar féin an Samhradh linn………

And so we have reached the last day with many of our students. We hope that the Summer will be enjoyable and safe for all. It was an extremely busy year, and last number of weeks in particular, with events almost every day: two senior football finals (Ladies and Boys), two Gaeltacht trips, Friendship Day, Sports Day, Awards Celebration, 6th year night, Class parties, ‘Champions Party’, walking trips in the city, and much more. Amongst our new clubs this year were the Morning Club, and the Chess Club. Two welcome additions to the existing clubs of Debating, Photography and Robotics. There has been plenty of sport also with Basketball, Soccer, Hockey, camogie, Football, Hurling, Cross Country and Athletics. We even had bicycle-riding classes! Already we are planning for next year and hope to have a foreign trip, School Musical, Homework Club, Afterschool study and the library in full usage. Keep an eye out for the letter next week with important information regarding preparation for next year. Thugamar féin an Samhradh linn