An Chianfhoghlaim – Uasdátú


Táimid tar éís dhá sheachtain a chaitheamh ag foghlaim ó baile anois agus is léir go bhfuil daltaí agus múinteoirí ag dul in oiriúnt go tapaidh leis an córas. Le linn ranganna tá scilleanna nua foghlamtha idir scilleanna digiteacha agus foghlaim ach an rud atá soiléir ná go bhfuil daltaí den scoth againn. Tá siad imithe in oiriúnt ar córas nua chomh tapaidh agus meas léirithe acu orthu féin ‘s múinteoirí tríd an próiséas. Táimid an – bhródúil astu. 

We have now spent two weeks learning online from home and reports are positive from students and staff that all are adapting to the circumstances well. During classes students and teachers are learning new skills but one thing that has stood out to the school community as a whole is simply how amazing our students are. They have adapted, under difficult circumstances and have shown both self respect and respect for their peers and teachers. We are very proud of all their efforts. 

Tá sé tábhachtach go leanfaidh an caighdeán seo agus táimid ag feachaint in áiteanna anois gur féidir linn feabhas a chur ar cúrsaí. Bíonn cumarsáid rialta tábhachtach agus tá bealaí difriúla gur féidir linn é seo a dhéanamh;

– Má tá deacracht maidir le nasc ábhair fé leith nó leis an obair, téann an dalta i dteangmháil leis an múinteoir ábhar ar google classroom. 

– Má tá deacracht teicniciúil agus tacaíocht ag teastáil chun é a réiteach – seol r-phost chuid tacaiochtdigiteach@colaistedaibheid.ie

– Má tá deacracht le freastal ar rang fíorúil, lean an gnáth córas tinreamh agus seol r-phost ó tuismitheoir ag míniú an neamhlaithreachas go oifig@colaistedaibheid.ie

Leanfaidh na téacsanna laethúil maidir le ranganna caillte agus tuigimid ar fad go bhfuil deacrachtaí ann maidir le leathan banda nó gléasanna nach bhfuil smacht ag daltaí ar. 

It’s important to keep this standard of working as high as it is currently and we are looking to the areas we can improve upon now. Regular communication is imperative at this time and there are different ways to contact us:

If your son/daughter is struggling with individual subject links or is struggling with understanding certain aspects of a subject they can contact their subject teacher independently via google classroom.

– If there are technical difficulties which you would like support with contact tacaiochtdigiteach@colaistedaibheid.ie.

– If your son/daughter cannot attend classes for any reason, please email oifig@colaistedaibheid.ie (parents only) and we will note their absence using the normal procedures. 

The daily text about classes missed will continue however we do understand there are many legitimate reasons to miss a lesson that are out of your control at the present time.

Más miain, is féidir tráthchlár agus tinreamh daltaí a fheiscint rang ar rang tríd do chuntas VSware. 

If you wish, your Son/daughter’s timetable and attendance class by class can be seen in your VSware account. 

Tá buíochas mór ag dul chuig na tuismitheoirí agus caomhnóirí atá ag tacú linn ó baile freisin. Táímid an bhuíoch daoibh agus bhúr obair ag coiméad daltaí ag foghlaim linn, go raibh maith agaibh. 

We are very grateful to parents and carers who are supporting us from home as well. We are very grateful to you for keeping students organised and working with us during this difficult time. Thank you.