Ag Tacú le tuistí a bheith san airdeall ar a riachtainisí féin agus a leas fhéinig

Cuideoidh an seisiúin seo le tuistí is caomhnóirí chun aire a thabhairt dóibh fhéinig agus iad ag treabhadh tríd an saol is déagóir faoin a gcúram acu. Is am dushlánach í, ina bhfuil déagóirí ag athrú go mion, ag iarraidh neamhspléachas a bhaint amach agus ag iarraidh cáirdeas dlúth a chruthú. Cuideoidh an chruinniú ar líne le tuistí a aithint go gcaithfids aire a thabhairt dóibh fhéinig, gaol láidir a chothú, deiléail le deacrachtaí & an strus a bhaineann leis an tréímhse seo.

Ar fáil Dé Máirt 30ú Bealtaine ag 7:30

https://avc-ie.zoom.us/webinar/register/WN_-UPerqgpRYifH8vTQiiKeg

TITLE: Supporting parents to become aware of their own needs and look after their own well being

DESCRIPTION: The aim of this webinar is to support parents to recognise their own self care needs as they navigate their way through life when parenting a teenager. Adolescence can be a challenging time for both young people and parents. It is the time when teenagers are going through significant developmental changes, are striving to become more independent from their parents and often establish closer connections with friends. This webinar will help parents to recognise the need to take an active role in caring for themselves so that they can adapt to these changes, maintain strong relationships, recover from setbacks and handle challenges and stress. 

Available on Tuesday 30th May at 7:30pm.

https://avc-ie.zoom.us/webinar/register/WN_-UPerqgpRYifH8vTQiiKeg