Blog

Seachtain na hEolaíochta 2016

Seachtain na hEolaíochta 2016

Mar chuid de Sheachtain na hEolaíochta cuireadh fáilte roimh daltaí san idirbhliain agus sa chúigiú bliain dul chuig an Ionad Oiliúna Bhithchógaisíochta i gCarraig Uí Leighinn. Bhí cur i láthair ó eolaí taighde. Chuir sí in iúl dos na daltaí cad a spreag di an ghairm seo a roghnú agus na scileanna a bhí ag teastail uaithi chun an post seo a dheineamh. Chuaigh na daltaí ar thuras timpeall an ionaid agus d’foghlaimíodair conas na scileanna a bhíonn á gcleachtadh acu sa seomra ranga a úsáid go praiticiúil i ndéantúsaíocht an leighis. Leirigh na daltaí an-suim san imeacht seo agus níl aon amhras ach gur spreagadh spéis ina measc smaoineamh ar ghairmeacha den chineál seo don todhchaí. Ár mbuíochas dá múinteoir, Máistir Ó Finn, as ucht an eagrúcháin.

As part of National Science Week fourth and fifth year students were invited to the Biopharmaceutical Training Centre in Carrigaline. Students were given a persentation by a research scientist who informed them what motivated her to choose this career and what skills she uses in her work. They were then given a tour of the facility and learned how some of the sklls they have learned and practiced in the classroom are used in the production of medicines. The students displayed a keen interest in proceedings and there is no doubt but that they have been inspired to consider these careers in the future. Our thanks to their teacher, Máistir Ó Finn, for organising the trip.

img_1714-school-9